Perma-GuardPerma-Guard™, Inc. jest największym światowym dostawcą produktów ze słodkowodnej Ziemi Okrzemkowej


Ziemia OkrzemkowaPerma-Guard, ze swoim ponad 40 letnim doświadczeniem, jest firmą znaną w całym świecie jako dostawca wysokiej jakości, bardzo czystej ziemi okrzemkowej. Jest ważne, aby okrzemki miały jednakowy kształt i nie były zanieczyszczone niepożądanymi składnikami pochodzenia osadowego. Okrzemka taka powinna posiadać kształt grubościennego cylindra z systemem licznych otworów w ścianach. Musi także pochodzić z wód słodkich, ponieważ słodkowodna okrzemka posiada twardszy i mniej kruchy pancerzyk niż słonowodna. Ponadto słonowodne złoża zawierają mieszane rodzaje okrzemek o niejednolitym kształcie i zwykle dodatkowo drobne ilości innych składników osadowych, co czyni je nieprzydatnymi dla naszych produktów.

Spośród 600 złóż w Stanach Zjednoczonych Ameryki tylko 4 złoża mają status „jakości spożywczej” według standardów amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration). Inne złoża mogą zawierać pewne ilości składników osadowych, na przykład minerałów ilastych, co może obniżać efektywność ich oddziaływania. Zależnie od genezy złoża, minerały ilaste mogą występować w ilościach blokujących otwory w skamieniałych pancerzykach okrzemek, co poważnie redukuje skuteczność działania ziemi okrzemkowej.

Analizy wielu innych złóż udowodniły, że eksploatowane przez nas słodkowodne złoża ziemi okrzemkowej pochodzą z najczystszego źródła, co sprawia, że spośród jedynie 4 złóż "food grade" nasze złoże jest najczystsze.

Produkty Perma-Guard zawierają ziemię okrzemkową - przyjazny środowisku, oryginalnie organiczny materiał Matki Natury. Nasze produkty plasują się w grupie „Stylu Życia Przyjaznemu Środowisku”. W rzeczy samej Ziemia Okrzemkowa nie jest ziemią, lecz skamieniałymi pozostałościami mikroskopijnych pancerzyków jednokomórkowych organizmów (glonów) o nazwie OKRZEMKA. Okrzemki nie są identyczne we wszystkich złożach ziemi okrzemkowej. Mączka firmy Perma-Guard - Fossil Shell Flour® - pochodzi z bardzo czystej ziemi okrzemkowej. Jest stosowana jak dodatek do żywności zapobiegający jej zbrylaniu. Dodatkowym efektem dodania mączki jest usuwanie pasożytów i innych szkodzących organizmom zwierząt hodowlanych drobnoustrojom.

O wszechstronnym zastosowaniu okrzemek wydobywanych ze złóż Perma-Guard w dospodarstwach domowych, rolnictwie oraz hodowli zwierząt opowiada Dyrektor Generalny Perma-Guard, Marvin Haney. Głosu użyczyła Krystyna Czubówna - obejrzyj film.

Spożywanie okrzemek w określonych ilościach wspomaga leczenie wielu chorób u ludzi obejrzyj film (jeszcze bez dubbingu).

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach Okrzemki, FSF, Zastosowanie i Literatura.


Ziemia OkrzemkowaWally Tharp, poprzedni prezes Perma-Guard™, poświęcił 52 lata swojego życia na propagowanie informacji o zastosowaniu ziemi okrzemkowej do celów rolniczych jako czynnika antyzbrylającego, konserwującego żywność i jako środek owadobójczy. Przemierzył tysiące mil odwiedzając farmy i domy ciągnąc przyczepę wyładowaną ziemią okrzemkową i sprzętem rozpylającym. Był on przekonany, że każdy właściciel farmy i domu może chronić swoją własność bez narażania zdrowia swojej rodziny i bez zanieczyszczania środowiska. Nie są potrzebne specjalne umiejętności ani wyrafinowane oprzyrządowanie aby to osiągnąć. Każdy kto uczestniczył w spotkaniu z Wallym uzyskiwał informacje o ziemi okrzemkowej. Wally był zapalonym ogrodnikiem i propagatorem zdrowej żywności i to on zainicjował powstanie pierwszych spotkań grupowych na temat żywienia i zdrowia w mieście Albuquerque. Wally był znakomitym sprzedawcą i miał łatwość zawierania przyjaźni wszędzie, gdzie był. Wally wraz z Perma-Guard i nieocenioną pomocą swojego biznesowego partnera Merv Haney’a uczynił ziemię okrzemkową produktem znanym na całym świecie. Wally zmarł w wieku 89 przekazując Merv osobisty nadzór nad Perma-Guard. Merv zainicjował powstanie produktów przyjaznych dla środowiska, które chronią oraz polepszają płody rolne i ogrodnicze.